Literární díla Tomáše Garrigua Masaryka1878 * Sebevražda
1882 * Blaise Pascal
1884 * O studiu děl básnických
1895 * Česká otázka
1895 * Naše nynější krize
1896 * Jan Hus - Naše obrození a naše reformace
1896 * Karel Havlíček
1896 * Moderní člověk a náboženství
1896 * Otázka sociální
1897 * Pokus o konkrétní logiku
1898 * Palackého idea národa českého
1901 * Ideály humanitní
1920 * Nová Evropa: Stanovisko slovanské
1925 * Světová revoluce
1925 * Rusko a Evropa (nedokončeno)
1931 * Posudek knihy Mein Kampf