Tomáš Garrigue Masaryk byl jednou z nejvýznamnějších osobností našeho národa. Toto jsou neoficiální stránky, které vznikly v rámci mé studijní práce. Mou snahou je, přiblížit Vám jeho život a úsilí spojené s budováním a samotným zachováním naší vlasti.

J. Š.