Rodina T. G. Masaryka
Otec - Josef Masaryk

se narodil roku 1823 v Kopčanech na Slovensku jako nejmladší ze tří synů. Dělal panského kočího na několika panstvích na moravském Slovácku. Josef Masaryk zemřel v Hustopečích roku 1907.


Matka - Terezie Kropáčková

narozena roku 1913 v Hustopečích. Roku 1849 se provdala za o deset let mladšího Josefa Masaryka. Spolu měli pět dětí, nejstarší byl Tomáš. Zemřela roku 1887 ve svém rodišti.


Choť - Charlott Garrigue

pocházela ze staré jihofrancouzské hugenotské rodiny. Roku 1878 se provdala za Tomáše Masaryka. Její unitářskou vírou a filosofií byl postupně ovlivněn i on. Za svůj život vedla spoustu ženských klubů a spolků a přičinila se o rovnoprávnost žen v první ústavě Československa. Těžké chvíle za manželova pobytu v USA podlomily její zdraví. Zhoršil se její duševní stav a trpěla srdeční slabostí. Dne 13. srpna roku 1923 podlehla svým nemocem. Její smrt Masaryka velmi ranila.


Dcera - Alice Masaryková

se narodila 3. 5. 1879 ve Vídni jako první dítě manželů Masarykových. Vystudovala filosofii, sociologii a historii. Za účast v protihabsburském odboji byla v letech 1915 a 1916 vězněna. Později se stala poslankyní Národního shromáždění a od roku 1919 byla předsedkyní Československého červeného kříže. Od 2. světové války žila v USA, kde pracovala jako nejbližší spolupracovnice prezidenta. Zemřela svobodná a bezdětná dne 5. listopadu roku 1966 v Chicagu.


Syn - Herbert Masaryk

druhý z dětí se narodil 1. 5. 1880 ve Vídni. Věnoval se malířství a jeho ženou se stala Milana Slavíčková, vdova po malíři Antonínu Slavíčkovi. Měli spolu dvě dcery Annu a Herbertu. Při prohlídce utečeneckého tábora se nakazil skvrnitým tyfusem, kterému dne 15. března roku 1915 podlehl.


Syn - Jan Masaryk

narozen 14. 9. 1886 jako druhý Masarykův syn. Od roku 1925 byl vyslancem ve Velké Británii a roku 1940 se stal ministrem exilové vlády. Poslední rok života byl ministrem zahraničí v Gottwaldově vládě. Zemřel svobodný dne 10. března roku 1948 za doposud neobjasněných okolností.


Dcera - Olga Masaryková

se narodila 25. 5. 1891 jako nejmladší z dětí T. G. Masaryka. Vdala se za švýcarského lékaře dr. Revillioda a s ním měla dva syny Herberta a Leonarda, kteří zahynuli během 2. světové války. Olga zemřela dne 12. září roku 1978 ve Velké Británii.